برگزاری سومین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

روز سه‌شنبه مورخ 19 دی ماه 1396 به دعوت موسسه خیریه بیماران خاص و استانداری استان هرمزگان، سومین جلسه  شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه با حضور 22 عضو شورا در این استان برگزار شد. این سفر با هدف آشنایی بیشتر با سمن‌های فعال در استان هرمزگان و ایجاد ارتباط و فرصت‌های همکاری مشترک انجام شد.

در ادامه گزارشی از رویدادهای این سفر ارائه می‌شود :

گزارش سفر شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه به بندر عباس