برگزاری نشست «همگرایی شبکه‌ها به عنوان ضرورت توسعه جامعه مدنی»

«همگرایی شبکه‌ها به عنوان ضرورت توسعه جامعه مدنی» محور نشست اخیر شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه بود که همزمان با روز ملی تشکل‌ها و مشارکت های اجتماعی (22 مردادماه 1397) با حضور جمعی از شبکه های ملی و تخصصی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی ایران برگزار شد.
در این نشست که با حضور شهیندخت خوارزمی، استاد دانشگاه و مشاور مدیریت برگزار شد، ضرورت ایجاد فدراسیون یا کنفدراسیون شبکه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) برای کمک به حل مشکلاتی که دولت و حکومت توان حل آنها را ندارند مورد بررسی قرار گرفت.