این سمینار با همکاری شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، بنیاد راهبری آلا، موسسه نیکوکاری رعدالغدیر و موسسه آوای روشنای چابهار و اجرا گردید.

کارگاه‌های آموزشی برگزار شده با شرکت ۴۰ خیریه از جنوب سیستان و بلوچستان همچنین هدف افزایش توانمندی و مهارت‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه این استان پیش رفته است.

منابع مالی و اعتباری این برنامه با حمایت شبکه ملی و موسسه رعدالغدیر تامین گردید تا با استفاده از ظرفیت‌ آموزشی بنیاد راهبری آلا و ظرفیت اجرایی آوای روشنای چابهار، در استان مذکور شاهد توانمندی هرچه بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد در این مرز و بوم باشیم.