به اطلاع اعضاء شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه می‌رساند؛ شبکه ملی طی نامه‌های جداگانه‌ای اقدام به درخواست ارسال رزومه و برنامه پیش‌روی نامزدهای انتخابات شورای ملی توسعه جهت تصدی این سمت نموده است که به محض دریافت، به‌منظور انتخاب شایسته‌تر خدمت موسسات عضو ارسال می‌گردد.