برای مشاهده فیلم روی عکس کلیک کنید

نتایج یک مطالعه در هنگ کنگ نشان داد که میزان انتقال ویروس کرونای جدید از طریق قطرات تنفسی و یا ذرات هوابرد در هنگام استفاده از ماسک‌های پزشکی ۷۵ درصد کاهش می‌یابد.
یافته‌های علمی حاکی از اثربخش بودن پوشیدن صحیح ماسک در برابر همه گیری ویروس کرونا است و سازمان‌های معتبر بهداشتی همچون سازمان جهانی بهداشت و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها نیز بر این موضوع تاکید دارند و پوشیدن ماسک‌های پارچه‌ای خانگی نیز در صورتیکه بر اساس راهنماهای معتبر تهیه و به روش صحیح شستشو و استفاده شود دارای اثر بخشی مطلوب می‌باشد.

 

روز گذشته (9 مرداد ماه 1400 ) در اخبار آمده بود که میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در ایران به زیر چهل (40%) درصد رسیده است!!!   این خبر ما را بر آن داشت که با ارائه یک ویدئوی آموزشی علمی به گوش همه برسانیم که «چرا باید ماسک بزنیم؟»

امیدواریم مشاهده این ویدئو بتواند موجب ایجاد تغییر در رفتار مردم شود.  لطفا این ویدئو را در تمام گروههای خانوادگی، کاری، علمی، … منتشر نموده و از همه دوستان، فامیل، همکاران، و … بخواهید تا آنرا ببینند.

******

یکی از روش‌‌های اصلی انتقال بیماری کرونا از طریق قطرات تنفسی است که افراد در هنگام صحبت، آواز، سرفه یا عطسه بیرون می‌دهند. اگرچه تحقیقات درباره این موضوع ادامه دارد، اما می‌دانیم که این ویروس می‌تواند توسط افرادی که علائمی از خود نشان نداده‌اند نیز منتقل شود، یعنی برخی افراد می‌توانند ناقل باشند در حالیکه خود از آن خبر ندارند.

این امر یکی از دلایل اهمیت فراوان فاصله‌گذاری اجتماعی در مناطقی است که بیماری کرونا در آنجا شیوع گسترده دارد. اما در اماکن عمومی پرجمعیت، فاصله‌گیری از دیگران همیشه ممکن نیست و به همین دلیل استفاده از ماسک‌های پارچه‌ای در چنین محیط‌هایی برای محافظت از یکدیگر توصیه می‌شود.

اما بیاد داشته باشید که ماسک به تنهایی از اشاعه کرونا جلوگیری نمی‌کند – ما همه باید فاصله‌گذاری اجتماعی و شستشوی مرتب دست‌ها را ادامه دهیم. با انجام این اقدامات می‌توانیم کرونا را شکست دهیم.