کارگاه آموزشی ارتباطات یکپارچه درسازمان های مردم نهاد برگزار شد

کارگاه آموزشی ارتباطات یکپارچه درسازمان های مردم نهاد برگزار شد

کارگاه آموزشی “ارتباطات یکپارچه در سازمان‌های مردم نهاد” روز سه شنبه 7 شهریور ماه از ساعت 9:00 الی 17:00 با حضور 10 نفر از مدیران و کارشناسان واحد روابط عمومی سازمان‌های مردم نهاد در محل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که توسط میلاد معصومی مامنی، کارشناس تبلیغات و ارتباطات رسانه هدایت شد مسائل مهم سازمان‌های مردم نهاد در زمینه ارتباطات یکپارچه مورد بحث و بررسی قرار گرفت . از جمله مهمترین محورهای مطرح شده در این کارگاه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :
•  شناخت فلسفه‌ی وجودی سازمان‌های خیریه
•  شناخت مخاطب
•  اهمیت و اندازه بر اساس بینش مخاطب
•  پیام ارتباطی
•  سکوی ارتباطی
•  برندینگ، منابع و ارتباطات یکپارچه
•  شناخت ابزارهای ارتباطات یکپارچه