گاهنامه داخلی شماره 3 شبکه ملی

تابستان 96 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه توانست با 121 عضو از سازمان های مردم نهاد و موسسات نیکوکاری و خیریه نسبت به برگزاری مجمع عمومی و اولین دوره انتخابات شورای مرکزی اقدام نماید. شورای مرکزی متشکل از 40 عضو رسمی و 10 عضو علی البدل میباشد که به مدت سه سال از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند. با امید آنکه اعضاء منتخب این شورا با همراهی سایر اعضاء شبکه ما را در رسیدن به اهداف و مأموریت هایمان “توسعه ظرفیت و توانمدسازی اعضاء”،”تعامل و همکاری میان اعضاء و تثبیت نقش و جایگاه قانونی سازمانهای مردم نهاد یاری رسانند گاهنامه داخلی شماره 3 را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم