نکات ویژه در حسابداری موسسات خیریه

سرفصل های کارگاه : 1- آشنایی با کدینگ های حسابداری 2- شرح بودجه متناسب با ادبیات سمن ها 3- تعریف وجوه اداری شده و استفاده از آن در سمن ها 4- نکات تحلیل مالی در سمن ها...

نام مدرس: نادر میرزایی زمان آموزش: 2 ساعت مشاهده دوره

مدیریت نیروهای داوطلب

سرفصل های دوره : جذب نیروهای داوطلب ارزیابی عملکرد نیروهای داوطلب انگیزش و نگهداشت نیروی انسانی...

نام مدرس: شیدا جعفری زمان آموزش: 2 ساعت مشاهده دوره

روش های تامین منابع مالی در بحران

سرفصل های کارگاه" روش های تامین منابع مالی " + وضعیت درآمد سازمان های مردم نهاد در سال گذشته چگونه بوده است ؟ + « مسئولیت اجتماعی شرکت ها » + چرا شرکت های تجاری باید با ما مشارکت کنند ؟ + « جمع سپاری راهکاری سخت اما پر درآمد »...

نام مدرس: رضا درمان زمان آموزش: 2 ساعت مشاهده دوره

نقش سمن ها در مدیریت مخاطرات

سرفصل های کارگاه نقش سمن ها در مدیریت مخاطرات 1) جایگاه بین المللی ایران در مدیریت مخاطرات 2) مروری بر تحولات علم مدیریت مخاطرات در جهان 3) مروری بر مشارکت سمن ها در سوانح گذشته و درس های آموخته از آن ها 4) خانه هلال : اهداف و وظایف...

نام مدرس: دکتر محمد ایرانمنش زمان آموزش: 2 ساعت مشاهده دوره