خلاصه توضیحات

سرفصل های دوره : جذب نیروهای داوطلب ارزیابی عملکرد نیروهای داوطلب انگیزش و نگهداشت نیروی انسانی

مدرس دوره

شیدا جعفری

دانش آموخته مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

مدرس و مشاور در حوزه انگیزش، رهبری و مهارت های رفتاری مدیر پروژه های ارزیابی و توسعه مدیران و رهبران مدرس و مشاور مدیریت دوطلبان و سرمایه های انسانی در سازمان های مردم نهاد

این برنامه با حمایت کانون اسلامی انصار برگزار شده است . از همکاران ایشان کمال تشکر را می نماییم.

 

سرفصل های دوره :

  1. جذب نیروهای داوطلب
  2. ارزیابی عملکرد نیروهای داوطلب
  3. انگیزش و نگهداشت نیروی انسانی
  4. جبران خدمت نیروی انسانی و داوطلب