خلاصه توضیحات

سرفصل های کارگاه : 1- آشنایی با کدینگ های حسابداری 2- شرح بودجه متناسب با ادبیات سمن ها 3- تعریف وجوه اداری شده و استفاده از آن در سمن ها 4- نکات تحلیل مالی در سمن ها

مدرس دوره

نادر میرزایی

مشاور امور مالی و مالیاتی در سمن ها،حسابدار خبره، مدیرمالی تعدادی از سمن ها در سطح ملی

آقای نادر میرزایی تجربه بسیار خوبی در روشها و تکنیک های حسابداری در سازمان های مردم نهاد دارند. ایشان سالهای متمادی مدیر مالی در موسسات خیریه مختلف بوده و طی این مدت مطالعات خود را در این زمینه تکمیل نموده اند. ایشان در حال حاضر به عنوان مشاور مالیاتی، و امور حسابداری در سازمانهای مردم نهاد به همکاری با شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه می پردازند.

سرفصل های کارگاه :

1- آشنایی با کدینگ های حسابداری

2- شرح بودجه متناسب با ادبیات سمن ها

3- تعریف وجوه اداری شده و استفاده از آن در سمن ها

4- نکات تحلیل مالی در سمن ها