وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
45000

خلاصه توضیحات

در این دوره آموزشی، مدرس محترم به بررسی تفاوت های خاص میان روشهای حسابداری در شرکت های تجاری و سمن ها پرداخته و به حسابداران محترم خیریه ها موضوعات بسیار پُر اهمیتی را گوشزد می نمایند.

مدرس دوره

نادر میرزایی

مشاور امور مالی و مالیاتی در سمن ها،حسابدار خبره، مدیرمالی تعدادی از سمن ها در سطح ملی

آقای نادر میرزایی تجربه بسیار خوبی در روشها و تکنیک های حسابداری در سازمان های مردم نهاد دارند. ایشان سالهای متمادی مدیر مالی در موسسات خیریه مختلف بوده و طی این مدت مطالعات خود را در این زمینه تکمیل نموده اند. ایشان در حال حاضر به عنوان مشاور مالیاتی، و امور حسابداری در سازمانهای مردم نهاد به همکاری با شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه می پردازند.

علم حسابداری دامنه بسیار وسیعی از کاربردهای مختلف را دارد. این علم توانسته است برای هر گروه از صنایع راهکارهای متناسبی را پیشنهاد نموده و مشکلات آنها را حل کند.
در حوزه سازمان های مردم نهاد نیز علم حسابداری پیشنهاداتی مشخص و کاربردی برای مدیران این سازمانها ارائه نموده است. در ایران کمتر سازمانهای مردم نهاد نسبت به اختلاف روشها و سرفصلها میان حسابداری سازمان های انتفاعی و سازمانهای غیر انتفاعی حساسیت نشان می دهند. این امر موجب شده تا در بسیاری از موارد گزارشات حسابداری تولید شده زمینه مناسب برای تحلیل و برنامه ریزی را فراهم ننموده کار را برای مدیران سخت نماید.