حامیان شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

موسسات عضو شبکه که علاوه بر پرداخت حق عضویت سالانه، حمایت‌های مادی (حداقل ۱۰ میلیون تومان در سال) یا معنوی بیشتری از شبکه می‌کنند در شمار حامیان شبکه قرار می‌گیرند و شبکه را در مسیر تحقق اهداف خود یاریگری خواهند کرد.