گزارش: حمایت‌های موجود از کسب و کارهای کوچک و متوسط در شرایط شیوع کوئید-19 در سایر کشورها

تهیه شده در: بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

گردآوری: مرضیه محمودی، کارشناس امور بین‌الملل در بنیاد توسعه کارآفرینی

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به عنوان یکی از اعضای شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در شرایط بحران کرونا اقدام به تولید گزارشی برای کمک به کاهش آسیب کرونا به اجتماع کرده‌است. این گزارش با عنوان «حمایت‌های موجود از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در شرایط کوئید-19 در سایر کشورها» به شبکه ملی موسسات نیکوکاری ارائه شده‌است.

بنیاد توسعه کارآفرینی امید دارد که این گزارش بتواند در شبکه کمک (کارگروه مهار کرونا) مورد استفاده قرار گیرد.

مطالب‌های موجود در این گزارش و نمونه‌های مورد بین‌المللی اشاره شده در فهرست زیر قرار می‌گیرند:

 

تاثیر بحران کرونا بر روی کسب و کارهای کوچک و متوسط

کمک‌های دولتی برای کمک به کسب‌وکارها

سازمان‌های مردم‌نهاد در بحران کرونا

کمک‌های حمایتی سازمان‌های مردم‌نهاد و استفاده از نیروهای داوطلب

همکاری شبکه‌ای سازمان‌های مردم‌نهاد

آموزش‌های آنلاین رایگان و پلتفرم‌هایی که برای آموزش و راهنمایی صاحبان کسب و کارها راه‌اندازی شده‌اند

کمک شرکت‌های بزرگ به کسب‌وکارهای کوچک در بحران کرونا

شبکه‌های ایجاد شده برای حمایت از صاحبان کسب و کار

 

این گزارش را با کلیک بر لینک زیر دانلود کنید:

حمایت‌های موجود از کسب و کارهای کوچک و متوسط در شرایط شیوع کوئید-19 در سایر کشورها