پنجمین جلسه «هیئت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.
این جلسه به میزبانی «بنیاد خیریه راهبری آلاء» در دفتر این بنیاد با حضور برخی از مدیران آن و اکثریت اعضای هیئت مدیره شبکه ملی شکل گرفت.
موضوعات مختلفی در این جلسه توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل است.

▪️ گزارشی از فعالیت‌های ارزشمند بنیاد خیریه راهبری آلا ارائه گردید همچنین مقرر شد تا همکاری‌‌های دو جانبه‌ بین شبکه ملی و «بنیاد خیریه راهبری آلاء» ادامه پیدا کند.

▪️تحلیل رسانه‌ای شبکه ملی صورت گرفت و نیز تصمیم‌‌های در جهت برنامه‌های آتی رسانه‌ای اتخاذ شد.

▪️ گفتگویی حول محور همایش دوسالانه با موضوع «توسعه اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد» صورت گرفت. کلیت این برنامه تصویب شد تا مقدمات کار فراهم گردد و این همایش به صورت مستمر برگزار گردد.

▪️ موضوع «برقراری ارتباط با اعضا» در کارگروه ارتباطات تصویب شد تا برنامه‌های آموزشی و… با هدف مشارکت و افزایش توانمندی اعضای شبکه ملی در طول سال برگزار شود.