کارگاه آموزشی «نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی» و «پرسش و پاسخ در مورد مسائل مالیاتی سازمان‌های مردم‌نهاد» و ویژه اعضای شبکه ملی.

 

فیلم ضبط شده کارگاه آموزشی